Close

  Judges on Leave

  Serial No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till
  1Mrs. S. N. Solanki27/12/202329/12/2023
  2Mrs. S. N. Solanki26/12/202326/12/2023
  3Ms. S. N. Modi22/12/202322/12/2023
  4Ms. S. N. Modi20/12/202321/12/2023
  5Mr. B. P. Pujara12/12/202314/12/2023
  6Mr. D. S. Joshi30/11/202305/12/2023
  7Mr. Prakhar Gautam29/11/202304/12/2023
  8Mr. O. B. Gohil28/11/202330/11/2023
  9Mr. J. P. Prajapati28/11/202328/11/2023
  10Mr. S. A. Galaria28/11/202329/11/2023
  11Mr. P. U. Andhariya28/11/202328/11/2023
  12Mr. N. M. Kadoliya28/11/202330/11/2023
  13Mr. A. R. Trivedi28/11/202301/12/2023
  14Ms. C. L. Kapadiya25/11/202328/11/2023
  15Mr. U. S. Parmar25/11/202328/11/2023
  16Ms. J. M. Gajjar21/11/202329/11/2023
  17Mr. K. S. Hirpara20/11/202330/11/2023
  18Mr. Gaurav Sharma20/11/202302/12/2023
  19Mr. M. K. Shah20/11/202301/12/2023
  20Mr. P. B. Patel20/11/202329/11/2023
  Archive