Close

  Judges on Leave

  Back

  Serial No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till
  1Mr. S. A. Galaria18/05/202418/05/2024
  2Mr. A. R. Trivedi17/05/202417/05/2024
  3Mr. U. N. Sindhi16/05/202417/05/2024
  4Mr. J. S. Panchal15/05/202417/05/2024
  5Mr. N. G. Parmar15/05/202417/05/2024
  6Mr. P. B. Patel15/05/202417/05/2024
  7Mr. V. B. Barot15/05/202417/05/2024
  8Mr. V. P. Acharya15/05/202417/05/2024
  9Mr. Y. K. Khant15/05/202417/05/2024
  10Mr. Devanshu Sharma15/05/202417/05/2024
  11Mr. A. P. Randhir15/05/202417/05/2024
  12Mr. C. V. Rana15/05/202417/05/2024
  13Mr. B. P. Pujara13/05/202418/05/2024
  14Mr. P. L. Rathod13/05/202418/05/2024
  15Mr. V. D. Dave13/05/202413/05/2024
  16Ms. S. N. Falki13/05/202418/05/2024
  17Mr. P. U. Andhariya13/05/202413/05/2024
  18Ms. J. V. Shah11/05/202415/05/2024
  19Mr. Robin Paul Mogera10/05/202418/05/2024
  20Mr. D. S. Joshi10/05/202410/05/2024
  21Mr. S. K. Trivedi10/05/202410/05/2024
  22Mr. R. K. Modh10/05/202410/05/2024
  23Mr. C. R. Modi10/05/202410/05/2024
  24Mr. C. V. Rana10/05/202410/05/2024
  25Mr. M. D. Brahmbhatt10/05/202410/05/2024
  26Mr. V. B. Barot10/05/202410/05/2024
  27Mr. P. B. Patel10/05/202410/05/2024
  28Mr. U. S. Parmar10/05/202410/05/2024
  29Ms. C. L. Kapadiya10/05/202410/05/2024
  30Mr. A. J. S. Malhotra10/05/202416/05/2024
  31Mr. A. L. Trivedi09/05/202410/05/2024
  32Mr. Devanshu Sharma09/05/202410/05/2024
  33Mr. A. J. S. Malhotra09/05/202418/05/2024
  34Mr. T. N. Khandhadiya08/05/202408/05/2024
  35Ms. D. S. Thakar06/05/202406/05/2024
  36Ms. J. V. Shah06/05/202410/05/2024
  37Mr. K. R. Gagnani06/05/202406/05/2024
  38Mrs. S. N. Solanki06/05/202406/05/2024
  39Mr. U. N. Sindhi06/05/202406/05/2024
  40Mr. U. N. Sindhi06/05/202406/05/2024
  41Mr. K. R. Gagnani06/05/202406/05/2024
  42Mr. Prakhar Gautam06/05/202406/05/2024
  43Mr. K. R. Gagnani04/05/202404/05/2024
  44Mr. S. M. Govani03/05/202406/05/2024
  45Mr. J. S. Panchal03/05/202406/05/2024
  46Mr. M. M. Buddhbhatti03/05/202406/05/2024
  47Mr. R. G. Barot03/05/202406/05/2024
  48Mr. S. A. Galaria03/05/202406/05/2024
  49Ms. D. S. Thakar03/05/202406/05/2024
  50Mr. R. T. Vachhani03/05/202406/05/2024
  51Mr. N. G. Parmar03/05/202406/05/2024
  52Mr. U. N. Sindhi03/05/202405/05/2024
  53Mr. U. N. Sindhi03/05/202405/05/2024
  54Mr. N. G. Parmar03/05/202406/05/2024
  55Mr. A. J. S. Malhotra03/05/202406/05/2024
  56Ms. J. S. Jadav02/05/202404/05/2024
  57Mr. J. P. Prajapati02/05/202402/05/2024
  58Mr. J. P. Prajapati02/05/202402/05/2024
  59Mr. Devanshu Sharma30/04/202402/05/2024
  60Mr. P. C. Rohit29/04/202429/04/2024
  61Mr. K. B. Bhavsar29/04/202429/04/2024
  62Mr. Prakher Sharma29/04/202430/04/2024
  63Mr. A. P. Randhir26/04/202429/04/2024
  64Mrs. S. N. Solanki26/04/202426/04/2024
  65Mr. A. P. Randhir26/04/202429/04/2024
  66Mr. M. R. Nadpara26/04/202429/04/2024
  67Mr. A. J. S. Malhotra26/04/202426/04/2024
  68Mr. N. B. Patel26/04/202429/04/2024
  69Mr. A. L. Trivedi26/04/202429/04/2024
  70Mr. T. N. Khandhadiya26/04/202429/04/2024
  71Ms. P. G. Goswami26/04/202429/04/2024
  72Mr. C. R. Modi25/04/202426/04/2024
  73Mr. V. B. Barot25/04/202426/04/2024
  74Mr. C. V. Rana25/04/202426/04/2024
  75Mr. P. L. Rathod25/04/202425/04/2024
  76Mr. H. H. Gandhi25/04/202426/04/2024
  77Mr. M. D. Brahmbhatt25/04/202426/04/2024
  78Mr. V. B. Barot25/04/202426/04/2024
  79Mr. H. V. Jotaniya24/04/202426/04/2024
  80Mr. R. K. Modh24/04/202426/04/2024
  81Mr. V. B. Barot24/04/202424/04/2024
  82Mrs. M. Y. Swami23/04/202423/04/2024
  83Mr. K. B. Macwana22/04/202426/04/2024
  84Mr. V. D. Dave22/04/202424/04/2024
  85Mr. K. A. Marwaha22/04/202424/04/2024
  86Ms. J. V. Shah22/04/202424/04/2024
  87Mr. A. R. Trivedi20/04/202420/04/2024
  88Mr. P. C. Rohit19/04/202420/04/2024
  89Mr. U. S. Parmar19/04/202426/04/2024
  90Dr. V. C. Maheshwari19/04/202419/04/2024
  91Mr. Y. K. Khant19/04/202419/04/2024
  92Mr. A. A. Kheradawala18/04/202418/04/2024
  93Mr. Prakhar Gautam18/04/202420/04/2024
  94Ms. C. L. Kapadiya18/04/202426/04/2024
  95Mr. A. K. Shah18/04/202420/04/2024
  96Ms. K. S. Trivedi18/04/202426/04/2024
  97Mr. A. P. Randhir18/04/202418/04/2024
  98Mr. Y. K. Khant18/04/202419/04/2024
  99Mrs. Aashima Garg16/04/202416/04/2024
  100Mr. K. A. Marwaha16/04/202416/04/2024
  101Mr. A. I. Raval16/04/202416/04/2024
  102Mr. B. C. Bhalia16/04/202416/04/2024
  103Mrs. M. B. Bhalia16/04/202416/04/2024
  104Mr. P. U. Andhariya16/04/202416/04/2024
  105Mr. A. S. Jani15/04/202416/04/2024
  106Mr. B. C. Bhalia15/04/202415/04/2024
  107Mrs. M. B. Bhalia15/04/202415/04/2024
  108Mr. J. P. Prajapati15/04/202416/04/2024
  109Mr. Devanshu Sharma15/04/202416/04/2024
  110Mr. S. A. Galaria15/04/202416/04/2024
  111Mr. A. S. Jani12/04/202412/04/2024
  112Mr. Gaurav Sharma12/04/202412/04/2024
  113Mr. M. K. Shah12/04/202412/04/2024
  114Ms. Surpeet Kaur Gaba12/04/202412/04/2024
  115Mr. B. C. Bhalia12/04/202412/04/2024
  116Mrs. M. B. Bhalia12/04/202412/04/2024
  117Mr. S. A. Galaria12/04/202412/04/2024
  118Mr. Y. K. Khant12/04/202412/04/2024
  119Mr. C. R. Modi12/04/202412/04/2024
  120Mr. J. P. Prajapati12/04/202412/04/2024
  121Mr. K. B. Bhavsar12/04/202412/04/2024
  122Mr. R. G. Barot12/04/202412/04/2024
  123Mr. V. D. Dave12/04/202412/04/2024
  124Mr. A. I. Raval12/04/202412/04/2024
  125Mr. N. B. Patel12/04/202412/04/2024
  126Mr. C. V. Rana12/04/202412/04/2024
  127Ms. J. M. Gajjar12/04/202412/04/2024
  128Ms. C. L. Kapadiya12/04/202412/04/2024
  129Mr. P. B. Patel12/04/202412/04/2024
  130Mr. U. S. Parmar12/04/202412/04/2024
  131Mr. N. M. Kadoliya12/04/202412/04/2024
  132Mr. P. S. Dave12/04/202412/04/2024
  133Mr. H. B. Sharma12/04/202412/04/2024
  134Mr. Prakhar Gautam12/04/202412/04/2024
  135Mr. A. L. Trivedi12/04/202412/04/2024
  136Mr. D. S. Joshi12/04/202412/04/2024
  137Mr. K. S. Hirpara12/04/202412/04/2024
  138Mr. M. F. Khatri12/04/202412/04/2024
  139Mr. Robin Paul Mogera12/04/202412/04/2024
  140Mrs. S. N. Solanki12/04/202412/04/2024
  141Ms. P. G. Goswami12/04/202412/04/2024
  142Ms. J. S. Jadav12/04/202412/04/2024
  143Mr. Gaurav Sharma09/04/202409/04/2024
  144Mr. A. R. Trivedi09/04/202409/04/2024
  145Mr. B. P. Pujara09/04/202409/04/2024
  146Mr. A. M. Vasava09/04/202409/04/2024
  147Mr. V. A. Rana09/04/202409/04/2024
  148Mr. Gaurav Sharma08/04/202408/04/2024
  149Ms. Surpeet Kaur Gaba08/04/202409/04/2024
  150Mr. S. K. Trivedi08/04/202408/04/2024
  Back